Vochtwering & Afdichting

Het maken van een waterdichte constructie vraagt om veel kennis, is specialistisch werk en heeft binnen onze organisatie een bijzondere plek ingenomen. Waterdichte afdichtingen worden toegepast bij funderingen, kelders, daken, gebouwen, draagconstructies, drinkwaterbassins, vijvers en aquaria.

 

 

 

tags: water afdichting, afdichting, vochtwering, vochtproblemen, lekkage, zwembad, optrekkend vocht

 

Vochtwering:

Water indringing wordt veelal onderschat. Veel nieuwe en bestaande gebouwen kampen met vocht problemen wat bij niet tijdig ingrijpen vaak eindigt in zeer kostbare herstel werkzaamheden.

Onderstaand een impressie van de meest voorkomende klachten en soorten afdichtingen die wij uitvoeren:

 

Funderingen ter hoogte van het maaiveld

 • Klacht: Verrotte houten en stalen binten, aangetaste vloerdelen, doorslaand vocht binnen muren
 • Afdichting: injectie en/of applicatie.

 

Kelders binnen en/of buitenzijde

 • Klacht: Loslatend pleisterwerk, muurscheuren, water in de kelder.
 • Afdichting: Injectie en/of applicatie.

 

Gevels van gebouwen

 • Klacht: Doorslaand vocht, loslatend pleisterwerk en behang.
 • Afdichting: Applicatie.

 

Betonnen constructies

 • Klacht: Betonschade door corrosie.
 • Afdichting: Injectie en/of applicatie.

 

Optrekkend en/of indringend vocht, stuwend water en/of permanent drukkend water en het type bouwwerk bepalen de uiteindelijke afdichtings methode en gebruikte materialen. Onze werkzaamheden bestaan uit zowel preventieve als herstellende afdichtings technieken voor nieuwe en bestaande gebouwen en constructies. Indien u kampt u met één van bovengenoemde problemen neem dan contact met ons op, wij bieden een 100% werkende oplossing en geven garantie op ons werk!

 

 

Daken

Boltec levert duurzame oplossingen voor bestaande en nieuwe gebouwen. Bij vervanging of renovatie van uw dak gebruiken wij twee verschillende applicatie technieken, nl:

 

EPDM folie, een zeer duurzaam product met 400% rekvermogen. Afhankelijk van de grootte van het dakoppervlak heeft u geen of weinig naden. Naden vergroten de kans op lekkages en moeten daarom zoveel mogelijk voorkomen worden. EPDM folie wordt door ons bij voorkeur uit één gedeelte gelegd en daarom veelal op kleinere daken.

 

Twee componenten bitumen coating, een duurzaam product met 1300% rekvermogen en volkomen naadloos! Dit hightech topproduct wordt d.m.v. een spuitsysteem aangebracht en is bij uitstek geschikt voor de grotere daken omdat in een korte tijd veel m2 gedaan kunnen worden.

 

Voordelen bovenstaande methodes:

 • Bestendig bij weersinvloeden van –30° tot +100° Graden Celcius
 • Goed bestand tegen Ozon en UV straling
 • Gaat goed samen met dakisolatie
 • Geen brandgevaar bij applicatie(koude applicatie, geen vuur)
 • Duurzame afdichting met een levensverwachting van 50 jaar
 • Wortel bestendig, ideaal bij een groendak of dakterras
 • Een hoog blijvende elasticiteit van 400% tot 1300%
 • Duurzaam en ecologisch verantwoord
 • Lichtgewicht
 • Snel geplaatst
 • Onderhoudsvrij
 • 15 jaar garantie

 

Voor dak reparaties bij lekkage gebruiken wij duurzame bitumen coatings met een hoog elastisch rekvermogen.

 

 

Zwembaden, vijvers en aquaria

Van alle type afdichtingen tegen water zijn die van zwembaden, vijvers, aquaria en bassins wel het meest veeleisend en is zeer specialist werk. Aan dit type afdichting worden drie eisen gesteld, nl:

 

Een waterdichte afdichting: Door de immense druk van het water en/of slechte dichting of kwaliteit van het beton is de kans op lekkages zeer groot. Ook moet het beton behandeld worden met een beschermende coating tegen zuren en chemicaliën in het water om aantasting van het beton en lekkages te voorkomen.

 

Esthetische afdichting: "Het oog wil ook wat" is een bekende uitspraak. Behalve de waterdichtheid van een zwembad, vijver of aquarium is de esthetische uitstraling enorm belangrijk, dit bepaalt immers hoe wij het beleven. Een strak zwembad vraagt om een andere uitstraling en beleving dan een tropisch zwembad. Daarom kunnen we elke afdichting in verschillende esthetische kwaliteiten leveren en aanbrengen.

 

Veilige afdichting: De producten die gebruikt worden om bovengenoemde doelstellingen te bereiken mogen vanzelfsprekend niet schadelijk zijn voor mens en dier. Alle door ons uitgevoerde afdichtingen voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.

 

De meest gebruikte materialen voor afdichtingen zijn:

 • Polyurea’s
 • Vloeibaar rubber
 • EPDM folies
 • Epoxy's
 • PVC
 • PU

 

Behalve afdichting voert Boltec ook bouw, renovatie en herstel werkzaamheden uit van zwembaden, vijvers, zwemvijvers en aquaria 's. Vele zwembaden, vijvers en aquaria 's van dierenparken, pretparken en particulieren binnen Europa zijn succesvol gebouwd en afgedicht. Binnen Nederland o.a. bij Diergaarde Blijdorp en Artis.

Wilt u meer informatie over bovenstaande producten ?
Bel 010-4613370 of mail naar info@boltec.nl